POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Aktualności

06.10.2018

II OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO

7 grudnia 2018 r.

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Opolu odbył się II OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
Wyniki:
I miejsce zajęła pani Emilia Gągol z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. II miejsce zajął Igor Medela z Uniwersytetu Jagiellońskiego. III miejsce zajęła Magdalena Tomaszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W konkursie udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. 


Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zaproszeni zostali Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu: „Konkordat Polski 1993/1998”.

Przebieg konkursu:

- pierwszy etap to test na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki konkordatowej i jeden casus;

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku zagadnienia związane z Konkordatem.

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

Zaproszenie_do_udzialu_w_II_Konkursie_2018.docx

REGULAMIN_KONKURSU.pdf

Zgloszenie,_Opinia,_Oswiadczenie-2018.12.07.docx

Program_II_Konkursu.docx

powrót